Hybride docent

Leidraad voor een goed gesprek

Voor een geslaagd hybride docentschap is het belangrijk duidelijke afspraken te maken met beide werkgevers. Waar moet je het met ze over hebben? Een leidraad voor een open en eerlijk gesprek.

openingsbeeld

Constructie

(voor hybride docent en werkgever)

meten

Bespreek met elkaar welke constructie optimaal is en wat ervoor nodig is om daartoe te komen.

Bespreek met elkaar de baancombinatie die je hebt (zit er overlap of juist verschil in de rol, inhoud en omgeving van beide banen?) en bespreek daarnaast ook de formele kant, zoals contractvormen en werkafspraken.

Onderwerpen die jullie kunnen bespreken, zijn:
• Omgeving en inhoud van de banen
• Arbeidstijden
• Secundaire arbeidsvoorwaarden
• Ziekte en arbeidsongeschiktheid
• Vakanties

Skills

(voor hybride docent en werkgever)

Voor hybride werken is een aantal vaardigheden van belang. Bedenk wat je huidige niveau is en welke vaardigheden je nog kunt versterken.

sterren

Onderstaande vaardigheden komen goed van pas als je hybride werkt. Bespreek samen in hoeverre je beschikt over deze vaardigheden en wat je kunt doen om deze te versterken.

• Planningsvaardigheden
• Grenzen stellen
• Flexibel zijn
• Kunnen relativeren
• Onderhandelingsvaardigheden
• Openheid
• Sociale vaardighede
• Stressbestendig

Context

(voor hybride docent en werkgever)

bollen

Bespreek met elkaar wat nodig is om tot een optimaal werkbare en wenselijke context te komen.

Bij hybride werken heb je met verschillende omgevingen te maken, met elk hun verwachtingen en verplichtingen. Hybride werken wordt makkelijker als er duidelijkheid is over zaken als autonomie en agendabeheer, vergaderingen, etc. Vertrouwen, steun en waardering vanuit de verschillende contexten is ook van belang.

Onderstaande onderwerpen zouden jullie kunnen bespreken:
• Invloed op planning (lesrooster/dagindeling)
• Flexibiliteit tussen collega’s (taken/lessen overnemen)
• Verplichtingen en onregelmatige werkzaamheden en activiteiten
• Vertrouwen vanuit organisatie(s) en van collega’s
• Steun vanuit organisatie(s) en van collega’s
• Waardering vanuit organisatie(s) en van collega’s

Vragen

(voor hybride docent)

wensen1

Zowel bij werkgever als werknemer kunnen verwachtingen en zorgen leven. Het is goed om deze naar elkaar uit te spreken. Stel bijvoorbeeld de volgende vragen aan je werkgever:

• Wat verwacht je als werkgever van het hybride werken?
• Wat zou je graag zien dat het oplevert voor de organisatie?
• Welke andere mogelijke voordelen zie je?
• Welke zorgen heb te ten aanzien van het hybride werken?
• Wat kan ik doen om deze zorgen weg te nemen?

Vragen

(voor werkgever)

wensen2

Zowel bij werkgever als werknemer kunnen verwachtingen en zorgen leven. Het is goed om deze naar elkaar uit te spreken. Stel bijvoorbeeld de volgende vragen aan je werknemer:

• Wat verwacht je als werknemer van het hybride werken?
• Wat wil je dat het oplevert voor jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling?
• Hoe denk je dat het bijdraagt aan de organisatie?
• Welke zorgen heb te ten aanzien van het hybride werken?
• Wat kan ik doen om deze zorgen weg te nemen?

Motieven

(voor hybride docent)

bord

Maak duidelijk waarom jullie kiezen voor het hybride docentschap.

Motieven zijn een mooi startpunt om de huidige of toekomstige combinatiebaan met elkaar te bespreken.
Er zijn verschillende motieven denkbaar om te willen combineren. Motieven zijn niet goed of fout. Hieronder vind je enkele motieven die vaak genoemd worden door hybride docenten.

• Meer loopbaanmogelijkheden
• Zo blijft het onderwijs/mijn baan leuk
• Meer afwisseling in mijn werk
• Scherpte en creativiteit behouden
• Inzetten van andere vaardigheden/talenten
•Een bijdrage leveren aan het onderwijs
•Meer zelfstandigheid

Motieven

(voor werkgever)

bord

Maak duidelijk waarom jullie kiezen voor het hybride docentschap.

Motieven zijn een mooi startpunt om de huidige of toekomstige combinatiebaan met elkaar te bespreken.
Er zijn verschillende motieven denkbaar om te willen combineren. Motieven zijn niet goed of fout. Hieronder vind je enkele motieven die vaak genoemd worden door leidinggevende van hybride docenten.

• Voldoende, goede werknemers behouden en vinden
• Kennis van buiten naar binnen halen/benutten
• Versterken aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt
• Goed werkgeverschap bieden met voldoende ontwikkelmogelijkheden

Vijf tips

lampen

Vijf tips voor de aanstaande hybride docent

  1. Bereid het gesprek goed voor. Bedenk bijvoorbeeld vast hoeveel uren je wilt gaan werken, welke constructie je kiest of - als je al hybride werkt - wat je zou willen veranderen.
  2. Sta open voor de ideeën van je werkgever. Dus niet Als ik niet hybride kan werken ga ik weg, maar Wat zouden de mogelijkheden zijn?’
  3. Verplaats je in je werkgever en denk mee over problemen waar hij of zij tegen aan zou kunnen lopen.
  4. Maak duidelijk dat hybride werken iets anders is dan parttime werken. De andere dagen ben je niet beschikbaar, maar in dienst van een andere baas of opdrachtgevers.
  5. Stel eventueel een proefperiode voor, bijvoorbeeld van een schooljaar. Zo zien alle partijen of en hoe het in de praktijk goed werkt.
Laat de bovenstaande relevante onderwerpen terugkomen tijdens de gesprekkencyclus met elkaar.

+ Bart Giethoorn

Waarover ga jij in gesprek?